مادحینشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

ای گدایان رو کنید (شعر خوانی) بایگانی - مادحین | مرجع بزرگ دانلود مداحی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.