مادحینشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

لعنت به هر که غیر تو را (مدح) بایگانی - مادحین | مرجع بزرگ دانلود مداحی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.