مادحینسه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶

واجب البکاء عشق سر جدا (سه ضرب) بایگانی - مادحین | مرجع بزرگ دانلود مداحی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.